Народно читалище
"Развитие - 1870"
150
години

Народно читалище "Развитие-1870" Севлиево

Севлиевското читалище съществува, като институция и като име. Така подхождаме и ние към него – идваме да продължим неговото име, работим за него, защото искаме да го има. Идеята на читалище „Развитие“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така, използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства, да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново...

Новини