Народно читалище
"Развитие - 1870"
Школи по музика