Народно читалище
"Развитие - 1870"

Родопски танц е част от богатия репертоар на ансамбъл „Развитие”

Пресъздаването на уникалната изразност на родопския фолклор с характерния език на танца и песента е най-новият проект на Фолклорен ансамбъл „Развитие” при Народно читалище „Развитие-1870”. Постановката се реализира като част от дейностите по проект LT2022-308 „Събудители – отново заедно” по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” на Национален фонд „Култура”. В направление „Народни танци” чрез проектното финансиране бяха реализирани постановката на родопския танц, изработката на музика и закупуването на женски народни носии.

         Новият танц Момне ле, мари хубава” е по хореография на проф. Николай Цветков – ръководител на катедра „Хореография” при ЮЗУ Благоевград. Музиката е на композитора д-р Петьо Кръстев.

 

Деси Димитрова - секретар на НЧ "Развитие-1870"

Снимки - Минчо Тодоров

 

https://ncf.bg/bg