Народно читалище
"Развитие - 1870"

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪБУДИТЕЛИ-ОТНОВО ЗАЕДНО”

Народно читалище „Развитие-1870” започва изпълнението на дейностите по проект „Събудители – отново заедно” по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта любителското творчество” на Национален фонд „Култура”. Пресконференцията ще се състои на 28 септември 2022 г. от 15:00 часа в Кино 21 „век”. Общата стойност на проекта е 43 751, 40 лв., от които 35 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, а останалите – 8751, 40 лв. собствен принос.

 

Целта на проекта е да възстанови и повиши ролята на читалището като общностен център и място на интересни занимания за осмисляне свободното време на децата и младежите от общината. Предвидени са различни дейности и събития: изложба, изучаване на църковна дърворезба, уъркшопове, музикални и балетни концерти, мултимедийни презентации, фолклорни седянки и спектакли, театрални представления. С реализирането на проекта ще бъде закупена качествена озвучителна и осветителна техника за обновения читалищен салон. В читалищните школи и състави ще бъдат привлечени за обучение нови младежи и деца, ще се обнови  репертоарът и ще се развие творческият потенциал на артистите-любители.

 

Административният екип на проекта ще представи детайлна информация за целите и етапите по реализацията на проекта, предвидените дейности, очакваните резултати. На срещата ще присъстват партньорски организации и медии.

 

https://ncf.bg/bg

 

Деси Димитрова - Организатор при НЧ "Развитие-1870"