Народно читалище
"Развитие - 1870"

ПОКАНА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪБУДИТЕЛИ - ОТНОВО ЗАЕДНО”

Народно читалище „Развитие-1870” приключи с дейностите по проект „Събудители – отново заедно” по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта любителското творчество” на Национален фонд „Култура”. Финалната пресконференция ще се състои на 31 октомври 2023 г., от 14:30 часа, във фоайето на втория етаж в културната институция. Общата стойност на проекта е 43 751, 40 лв., от които 35 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, а останалите – 8751, 40 лв. собствен принос.

 

Административният екип на проекта ще представи детайлна информация за реализираните дейности, постигнатите резултати и цели на проекта чрез видеофилм „История на проекта”. На срещата ще присъстват партньорски организации и медии.

 

https://ncf.bg/bg