Народно читалище
"Развитие - 1870"

Младежки театрален състав

Създаден е преди близо две десетилетия от Борислав Гълъбов. По-късно за кратко време съставът работи под ръководството на Борис Лазаров. Днес младежкият театър при читалище „Развитие 1870“ е изграден от собствени кадри дошли от детския състав. Днес, ръководител на Младежкия театрален състав е Никола Узунов.

Характерно за художествения стил на младежкия театър е, че се стреми да експериментира в сатиричните и комедийни форми и жанрове като фарс, бурлеска, водевил. Качествата на нашите артисти съперничат на тези на професионалистите. Умението им да изграждат сценичен образ, да владеят пластиката и пантомимата, съчетани с великолепни певчески качества и наличие на безспорен интелект ги правят завършени артисти готови за професионална сцена.

Последните им творчески експерименти са сатиричните спектакли по „Най-чудното чудо“ от Стефан Цанев и „Усмивката на Нушич“ -  композиция от едноактните фарсове на великия комедиограф „Аналфабета“, „Случка в трамвая“, „Муха“ и части от „Авнобиография“-та.

Признанието за театралните постижения на състава са овеществени в призовете получени от най-големите театрални форуми у нас: „Малкият принц“ – Велико Търново, „Сцена край морето“- Поморие, Театрален фестивал „Проф. Гочо Гочев“-Каварна, Театрален фестивал „К.Димчев“ - Русе.

Гордост за нашето читалище са талантливите - Ния Златкова, Соня Цонева, Ксения Димитрова, Денислав Богданов, Георги Георгиев и всички съпричастни към театъра! На добър час, таланти!