Народно читалище „Развитие 1870“ – Севлиево

Севлиевското читалище съществува, като институция и като име.
Така подхождаме и ние към него – идваме да продължим неговото име, работим за него, защото искаме да го има. Идеята на читалище „Развитие“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

При нас

При нас

В Народно читалище "Развитие" функционират школи по музика, изобразително изкуство, български народни танци, театрален състав и други формации

Мисия

Мисия

Мисията на читалището ни е да създава и разпространява духовни ценности, творческите способности и задоволяване на културните, образователните, и др. потребности.

Какво предлагаме

Какво предлагаме

При нас вие ще можете да се докоснете до народното творчество и да развиете и обогатите вашите умения и способности.

Ние ви очакваме…

Избрани моменти от нашия живот

В годините на своето съществуване Народно читалище Развитие 1870 е развило голяма творческа дейност, Ето и избрани моменти от нея.

0

Събития и мероприятия

0

Доволни зрители

0

Представления

0

Формации и клубове

Нашите школи

Народно читалище Развитие 1870 предлага разнородни по своята дейност школи и клубове

Музикална школа

Изобразително изкуство

Театър

Танцов ансамбъл

  • Billy Thompson

  • Marie Clark

    Streetdax
  • Scott Adams

    Trisbam
  • Your people were a joy to work with, and I can assure you that I would be the first in line to recommend Willow Construction for any construction project.

  • After purchasing all of the top rated theme I find this theme to be the most intuitive. Everything is right where it's supposed to be and makes use of the best plugin combinations I have ever seen. Truly, there are no words to describe how happy I am with this theme! Recommended

  • This Theme is just awesome. It is so easy to create a gorgeous looking sites. I would also like to mention their excellent and superfast support. It never took more than 2-3hours to have the correct solution. I'm going to buy more themes of them, sure! Keep up the good work.

SekretarНачало