Народно читалище
"Развитие - 1870"

Фотоклуб "Севлиево"

Фотоклуб „Севлиево“ при Народно читалище „Развитие-1870“ е основан на 17.06.2009 г. от двадесет любители фотографи. Той е правоприемник на читалищния кино-фотоклуб „Планета“, основан през 1965 г.

Статут: Неформално самоуправляващо се сдружение на любители фотографи.

Цели: Да създава условия за развитие и изяви на членовете на клуба;

Да популязира произведения на фотографското изкуство;

Да съдейства за обогатяване на културния живот в града.

Дейност: Седмични сбирки, Фотографски изложби, Пленери и други.