Профил на купувача

Регистър на постъпилите оферти по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

8.Регистър на постъпилите оферти

SekretarРегистър на постъпилите оферти по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Списък на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публично състезание по чл.48, ал.6 от ППЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

7. Списък на постъпилите оферти

SekretarСписък на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публично състезание по чл.48, ал.6 от ППЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Променена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

1.Документация с промяната, качена на профила на купувача

SekretarПроменена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Решение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“т

No comments

6. Решение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация

SekretarРешение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“т
read more

Отговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

5. Отговор относно постъпили въпроси

SekretarОтговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Постъпили въпроси относно обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

4.Постъпили въпроси

SekretarПостъпили въпроси относно обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване

No comments

3.Документация за участие в публично състезание с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално

SekretarДокументация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване
read more

Обявление за обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване

No comments

2.Обявление за поръчка

SekretarОбявление за обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване
read more

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

1.Решение за откриване на процедура

SekretarРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more