Latest news

Списък на присъствалите на публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

9.Списък на присъствалите на публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти

SekretarСписък на присъствалите на публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Заповед на основание чл. 103,ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП за определяне на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

10.Заповед комисия

SekretarЗаповед на основание чл. 103,ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП за определяне на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Регистър на постъпилите оферти по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

8.Регистър на постъпилите оферти

SekretarРегистър на постъпилите оферти по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Списък на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публично състезание по чл.48, ал.6 от ППЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

7. Списък на постъпилите оферти

SekretarСписък на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публично състезание по чл.48, ал.6 от ППЗОП с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Променена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

1.Документация с промяната, качена на профила на купувача

SekretarПроменена документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Решение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“т

No comments

6. Решение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация

SekretarРешение за обявяване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“т
read more

Отговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

5. Отговор относно постъпили въпроси

SekretarОтговор относно постъпили въпроси, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Постъпили въпроси относно обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“

No comments

4.Постъпили въпроси

SekretarПостъпили въпроси относно обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване“
read more

Документация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване

No comments

3.Документация за участие в публично състезание с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално

SekretarДокументация за участие в публично състезание с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитално кино оборудване
read more