Народно читалище
"Развитие - 1870"

X Национален фестивал "Вълшебникът театър"

X НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ ЗА ДЕЦА
„ВЪЛШЕБНИКЪТ ТЕАТЪР” -  СЕВЛИЕВО 5 – 7 ОКТОМВРИ
Фестивалът се организира от Народно читалище „Развитие-1870” под егидата на Министерство на културата и с подкрепата на Община Севлиево
УСЛОВИЯ:
1. Право на участие имат любителски драматични и куклени театрални състави, представящи спектакли за деца и ученици.
2. Фестивалът има конкурсен характер, а спектаклите се оценяват от детско/младежко и от професионално жури.
3. При усложнена епидемична обстановка фестивалът се провежда онлайн.
4. Участниците се състезават в две групи:
- І възрастова група – преобладаващ брой участници до 14 години;
- ІІ възрастова група – преобладаващ брой участници над 14 години.
5. Участващите състави представят по един спектакъл в рамките на 40-60 минути.
6. Не се допускат за участие състави, надвишаващи 20 изпълнителя.
7. Заявка за участие, придружена с анотация за спектакъла и запис с времетраене минимум 15 минути, се изпраща до 18 септември.Одобрените състави ще бъдат информирани до 20 септември.
8. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.
НАГРАДИ:
     КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:
       *Голяма награда за най-добър спектакъл;
*Специална награда на Община Севлиево;
*Специална награда на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век”;
*Награда за най-атрактивен спектакъл;
*Награда на детското жури;
*Награда за най-добър спектакъл - І възрастова група;
*Награда за най-добър спектакъл - ІІ възрастова група.
Наградените получават диплом и парична награда.
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
*Награда за най-добра изпълнителка - І възрастова група;
*Награда за най-добър изпълнител -І възрастова група;
*Награда за най-добра изпълнителка - ІІ възрастова група;
*Награда за най-добър изпълнител - ІІ възрастова група;
Наградените получават диплом и предметна награда.
За допълнителна информация: 0886 33 61 67 – Нели Тотева – Георгиева – секретар на Народно читалище „Развитие-1870“
Имейл: chitalishte_razvitie@abv.bg