Народно читалище
"Развитие - 1870"

Символичен протест!

Синдикалната организация в НЧ "Развитие-1870" гр. Севлиево, членуваща във Федерация "Култура" към КНСБ, се обявява против параметрите на Проектобюджет 2022 г. в областта на културата!