Народно читалище
"Развитие - 1870"

Отлична учебна година за Школата по изобразително изкуство

През учебната 2019-2020 година децата от Школата по изобразително изкуство при Народно читалище „Развитие-1870” взеха активно участие във форуми и пленери и заслужено получиха награди и отличия.

По покана на Управителния съвет на сдружение „ Духовно огледало” – София, Школата по изобразително изкуство взе участие със свой щанд в Панорама на детското творчество в Пловдив и в Детска аполония в Созопол през 2019 г.

На 12 септември 2019 г. в София талантливата възпитаничка на Ива Русинова Калина Красимирова официално получи своя златен медал и сертификат на откриването на световния конкурс „Малък зограф”. От Международния детски конкурс в Поморие „Децата рисуват цветята, морето, света…” трета награда заслужи Мюжде Мехмедова, а грамота за участие получиха Айсу Моллахасанова и Биляна Цонева. За усърдната работа с децата от Школата по изобразително изкуство, техният преподавател – Ива Русинова получи диплом.

Първото място в конкурса „Тиквени фантазии” – раздел Приложни изкуства от Празника на тиквата в град Севлиево през изминалата есен, отново беше присъдено на Детската школа по изобразително изкуство към Народно читалище „Развитие-1870”.

Специална грамота получи Кремена Колева от Националния конкурс за рисунка в Троян през настоящата година на тема „Пейзаж от моята България.”.

На XIII Национален конкурс за детска рисунка „Наследниците на Дечко Узунов”, организиран по случай 121-годишнината от рождението му, специалната награда на „Кейсием” София заслужи Александър Цонев. Специална награда на Ротари клуб имаше и за Гергана Колева.

От XIII Национален конкурс за детска рисунка „Кюстендилска пролет” 2020 година второ място за деца със специални образователни потребности получи Ярослав Руменов, а на Кремена Колева беше изпратена грамота за участие.

От Международна младежка художествена изложба в Нова Загора през настоящата година дипломи получиха Мария Костадинова, Елена Велешка и Стефани Тодорова. А тяхната преподавателка – Ива Русинова – диплома за преподавател.

В ситуация под карантина и несигурност, децата от Школата по изобразително изкуство успяха да устоят на изпитанията и да продължат обучението си дистанционно. Тяхната преподавателка Ива Русинова също се справяше отлично през месеците, в които се налагаше този вид обучение.

Читалищното ръководство се гордее с постигнатите резултати на децата и им желае здрава, ползотворна и успешна нова учебна година!