Народно читалище
"Развитие - 1870"

Нови условия за провеждането на "Вълшебникът театър"

След проведеното заседание на Настоятелството към Народно читалище "Развитие-1870", се реши да се организира извънредно онлайн издание на Националния театрален фестивал "Вълшебникът театър".

 

Х НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ ЗА ДЕЦА „ВЪЛШЕБНИКЪТ ТЕАТЪР” -  СЕВЛИЕВО


Фестивалът се организира от Народно читалище „Развитие-1870” под егидата на Министерство на културата и с подкрепата на Община Севлиево.


УСЛОВИЯ:


1. Право на участие имат любителски драматични и куклени театрални състави, представящи спектакли за деца и ученици.
2. Фестивалът има конкурсен характер, а спектаклите се оценяват от детско/младежко  и от професионално жури.
3. Фестивалът се провежда онлайн.
4. Участниците се състезават в две групи:
- І възрастова група – преобладаващ брой участници до 14 години;
- ІІ възрастова група – преобладаващ брой участници над 14 години.
5. Участващите състави представят по един спектакъл в рамките на 40-60 минути.
6. Една организация има право да представи само по 1 спектакъл от всяка възрастова група.
7. Заявка за участие, списък с име, фамилия и роля на изпълнителите и   пълен  запис  на спектакъла се  изпраща до 20 октомври на адрес:
Народно читалище „Развитие-1870”, ул.”Стефан Пешев” № 20, п.к.5400 - гр. Севлиево


НАГРАДИ:


КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:
*Голяма награда за най-добър спектакъл;
*Специална награда на Община Севлиево;
*Специална награда на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век”;
*Награда за най-атрактивен спектакъл;
*Награда на детското/младежкото  жури;
*Награда за най-добър спектакъл - І възрастова група;
*Награда за най-добър спектакъл - ІІ възрастова група.
Наградените получават диплом и парична награда.


ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
*Награда за най-добра изпълнителка - І възрастова група;
*Награда за най-добър изпълнител -І възрастова група;
*Награда за най-добра изпълнителка - ІІ възрастова група;
*Награда за най-добър изпълнител - ІІ възрастова група;
Наградените получават диплом и предметна награда.


* НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. ИМЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ СЪСТАВ
2.ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА
3. АДРЕС 
4. ИМЕ,ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
5. ЗАГЛАВИЕ  НА СПЕКТАКЪЛА
6. АВТОР
7. РЕЖИСЬОР
8. СЦЕНОГРАФ, МУЗИКАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ
9. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

.