Народно читалище
"Развитие - 1870"

Нова фотоизложба на фотоклуб "Севлиево"

След 16.09.2020 г. любителите на фотографското изкуство могат да разгледат новата фотоизложба на фотоклуб "Севлиево". Нейни автори са: Анета Мирчева, Антоанета Обретенова, Райко Митев, Божидар Генков, Дарина Петкова, Илко Илев, Ирина Савова и Петя Пастухова.

Заповядайте!