Народно читалище
"Развитие - 1870"

Народно читалище "Развитие-1870" за втори път обявява литературен конкурс

Народно читалище „Развитие – 1870” – Севлиево

обявява

 

конкурс за поезия

„Аз, глас и съвест на епохата”

 

 

Участниците могат да изпратят до три непубликувани стихотворения. Творбите трябва да представят искрите, огъня и вълнението на нашето време.

 

Изпратилите стихотворенията  ще бъдат класирани в две групи – до 18 години и над 18 години. Конкурсът е явен и се провежда онлайн в рамките на един месец.

 

Наградените ще бъдат обявени на 31 август в сайта на Народно читалище „Развитие-1870” - http://chitalishte-razvitie.net/ и Фейсбук страницата на читалището.

 

Тричленно жури ще присъди парични и предметни награди.

 

Всеки участник може да изпраща произведенията си – с име, адрес и телефон за връзка на chitalishte_razvitie@abv.bg.  

 

Краен срок – 16 август 2021г.