Народно читалище
"Развитие - 1870"

На добър час!

Уважаеми колеги, родители и деца,

Най-сърдечно ви поздравяваме с настъпването на новата учебна 2021/2022 година.

Бъдете здрави! Пожелаваме ви да продължавате да умножавате успехите си в нашите школи!

Нека запазим традициите на читалището и заветите на предците ни!

На добър час!

 

Уведомяваме Ви, че заплащането на таксите за обучение се извършва в касата на Народно читалище „Развитие-1870” на ул. „Стефан Пешев” 20.

Касиер е Наташа Радева Цанкова, с работно време от 08:30 часа до 17:30 часа.

Телефон за връзка – 0888680164.

 

Ръководството на Народно читалище „Развитие-1870”