Народно читалище
"Развитие - 1870"

Девети събор на групи за български народни хора "Северняшки гайтани"

Съборът "Северняшки гайтани" има за цел да популяризира хората на Северняшката етнографска област и да запознае гражданите на Севлиево с разнообразието от хора във всички етнографски области на България. Съборът утвърждава Севлиево като град със специфичен духовен облик.

 

Тази година нашият събор се провежда под формата на Научна конференция на тема „Хорото, което ни свързва“. Приехме тази форма, тъй като е усложнена епидемичната обстановка в България, и в света. Освен това, почерпихме вдъхновение от тазгодишното издание на събора „На армане с тъпане“ в Разлог, организиран от доц. Георги Гаров. Там видяхме ползата от този начин на общуване с колеги от страната и с представители на академичната и научната общност в България.

Организатори на събора „Северняшки гайтани“ са: Фолклорен ансамбъл „Развитие” при НЧ „Развитие-1870” гр. Севлиево в лицето на ръководителите -  Йордан и Весела  Йорданови, със съдействието на Община Севлиево. Съборът е включен в Националния календарен план на Министерство на културата. Научната конференция е организирана и се провежда със съдействието на Катедра „Хореография“ към ЮЗУ „Неофит Рилски„ – Благоевград.

Тази година е юбилейна за нашето читалище. Честваме 150 гoдини от неговото създаване. За нас е чест, че нашата научна конференция е част от честванията на този юбилей.

Темите на докладите са провокирани от необходимостта работата в сферата на българския фолклор да бъде организирана и провеждана по правилния начин, а именно чрез познаване на фолклора ни в детайли и правилното му поднасяне.

 

Ето темите и докладчиците:

 

доц. д-р Наталия Рашкова – Хорото във фолклорната традиция – социални, ритуални и празнични функции. Доц. д-р Наталия Рашкова обясни как подредбата в залавянето на хорото издава параметрите за определяне на социална значимост и обществен „ранг“ на групи и индивиди – степен на социализация (не встъпили в брак ергени и моми, годеници, семейни), пол и възраст;

 

проф. д.ф.н Албена Георгиева – Обединяващата енергия на хорото. Проф. д.ф.н Албена Георгиева изтъкна, че хорото обединява и създава общност, че то е път за постигане на хармония и цялост;

 

доц. д-р Катя Кайрякова – Затвореният и отвореният кръг на хорото. Доц. д-р Катя Кайрякова обясни кръга на хорото не като набор от стъпки, а като обединяваща енергия, единно дихание, единен ритъм;

 

доц. Георги Гаров – Архитектонични и процесуални структури в хорото. Доц. Георги Гаров постави проблема за отношението между архитектонични и процесуални структури в хорото;

 

проф. Николай Цветков – Хорото Ески или за старото в хорàта на Петрич. Проф. Николай Цветков представи хорото Ески и по-общо стария пласт в хорàта на Петрич;

 

доц. д-р Ивайло Иванов – Характерни особености на сватбарския танц „Боторо“ от Врачанско. Доц. д-р Ивайло Иванов очерта характерните особености на сватбарския танц Боторо от Врачанско според спомените на негови събеседници;

 

гл.ас. д-р Петьо Кръстев – Инструменталният тембър в музикално-танцовите произведения на фолклорна основа. Гл.ас. д-р Петьо Кръстев обясни, че търсейки неповторимостта и оригиналния облик на старината, авторите формират специфичен тип взаимоотношения между инструменталния звук на съпровождащата танца музика, изразяващ се в тембъра на оркестъра от народни инструменти, и хореографските решения при създаване на художествена продукция;

 

д-р Маргарит Русев – Звукова реализация на музикално-танцови спектакли и постпродукция. Д-р Маргарит Русев представи проблеми на звуковата реализация на музикално-танцови спектакли в България;

 

гл.ас. д-р Милена Любенова – Архивни материали от Северна България, съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН. Гл.ас. д-р Милена Любенова представи архивните материали, свързани с традиционната култура на селищата от региона на Северна България, които се съхраняват в Националния център за нематериално културно наследство при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН;

 

гл.ас. д-р Стела Ненова – Общност и институция – практики на опазване на танцови традиции в читалищна среда. Гл.ас. д-р Стела Ненова представи аспекти от работата на читалищната институция с локалните селищни общности, като насочи вниманието към различни практики на опазване на техните танцови традиции в читалищна среда;

 

гл.ас. д-р Евгения Грънчарова – Хорото на българите в Румъния: традиция и иновации. Гл.ас. д-р Евгения Грънчарова показа как хорото ни свързва и с българите в Румъния.

 

       Тази научна конференция отново обедини хореографи, художествени ръководители, представители на научната и академична общност около идеята да се обсъждат важните теми в работата с българския фолклор.

       Отправяме искрена благодарност към Община Севлиево и лично на д-р Иван Иванов за подкрепата при организацията и провеждането на този форум.

       Вярваме, че тези срещи ще продължат, за да продължи и надграждането в правилната посока на работата с българския фолклор!

 

Весела и Йордан Йорданови

Снимки: Минчо Тодоров