Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит Международен ден на театъра!

Поздравявам всички любители актьори от читалището и техните ръководители по повод Международния ден на театъра! Желая вдъхновение, скорошни пиеси пред публика, нови хоризонти и късмет!

                        Емилиян Маринов – Председател на Народно читалище „Развитие-1870“