Народно читалище
"Развитие - 1870"

Честит Ден на самодееца!

 

                        Уважаеми дейци на културата,

            Приемете моите благопожелания към Вас по повод Деня на самодееца!

            Бъдете здрави! Радвайте публиката с таланта си! Запазете българския дух!

            Благодаря Ви, че изпълвате ежедневието на севлиевци с красота!

                        Честит празник!

 

                        Емилиян Маринов – Председател на Народно читалище „Развитие-1870”