Народно читалище
"Развитие - 1870"

150 години читалище в Севлиево

ДОСТОЛЕПНИ 150 ГОДИНИ ПРАЗНУВА ДНЕС ЧИТАЛИЩЕТО В СЕВЛИЕВО!
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ УСПЯХМЕ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДНЕШНИЯ ПРАЗНИК ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ, НО СЕ НАДЯВАМЕ ТОВА СКОРО ДА СЕ СЛУЧИ!

В ЧИТАЛИЩЕТО ПРИСТИГНАХА ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ИЛИЯНА ЙОТОВА, НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КРИСТИНА СИДОРОВА, КОИТО ПОЗДРАВЯВАТ ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЯТЕЛИ!

 

ПОЗДРАВ КЪМ ВСИЧКИ, ЧИЕТО СЪРЦЕ Е СВЪРЗАНО С ЧИТАЛИЩЕТО ОТПРАВЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЕМИЛИЯН МАРИНОВ:

 

Уважаеми читалищни радетели и граждани,

За мен е привилегия да ви поздравя на днешния ден – 11-и май по повод 150-годишния празник на Народно читалище „Развитие-1870“.
Читалището в Севлиево е културната институция, която век и половина е развивала творческите дарования на редица поколения и е създавала и е съхранила през годините значително културно наследство.
Честит празник на всички деятели, които превърнаха и продължават да превръщат читалище „Развитие-1870“ в средище, в което родолюбивият дух и устремът към красотата на изкуството живеят всекидневно!
Желая ви здраве, стремеж и вдъхновение!

 

Емилиян Маринов -
Председател на Настоятелството на НЧ „Развитие-1870“